1
2
3
4
5
6Registrering

Informasjon om ventilasjon- og blikkenslagerfaget
Ser du for deg en framtid i offshore industrien? Hva med et spesialoppdrag i Dubai, tekking av  et nydelig kobbertak på Stokka for ikke å snakke om en avansert fasadejobb på et industribygg?
Ventilasjon- og blikkenslagerfaget er et spennende yrke med mange varierte arbeidsoppgaver.
Noen tror at vi fremdeles holder på med gammeldags ”blikkarbeid” som å montere takrenner eller lage kobberkjeler. Selv om vi fremdeles har tatt vare på denne tradisjonsrike del av yrket, er faget vårt i dag så mye, mye mer. Hovedarbeidsområdene i dag er ventilasjonsløsninger, fasader og tak. Enkelte arbeidsoppgaver foregår i moderne verksteder som for lengst har tatt i bruk datastyrt teknologi.

I tillegg åpner utdanningen for ulike karrieremuligheter som begynner med en god håndverksutdanning. Siden kan du utvide dette til mesterbrev eller viderutdanning til ingeniør/sivilingeniør. Arbeidsutsiktene de kommende år er meget gode ettersom det er mangel på kvalifiserte fagfolk over hele landet. Noe som igjen har påvirket lønnsnivået som er blant de aller beste innen yrkesfag.

HVA ER ET OPPLÆRINGSKONTOR?
Det er et kontor som organiserer samarbeidet mellom lærebedrift og fylkeskommunen. Det er altså et servicekontor der du kan henvende deg med spørsmål. Vi er spesialister på lærlingspørsmål og vi skal påse at lærebedriftene overholde alle sine plikter. Samtidig skal vi kvalitetssikre selve opplæringen.
Våre konkrete arbeidsoppgaver er:

  • Rekruttering
  • Tegne lærekontrakter
  • Oppfølging av lærlinger
  • Omplassering
  • Informasjon og kurs
  • Være bindeledd mellom lærling, fylket, skolen og bedriften
  • Hjelpe til med oppmelding og tilrettelegging for Svenneprøve.