1
2
3
4
5
6Registrering

HVA JOBBER VI MED?
Metallfaget eller ”ventilasjon- og blikkenslagerfaget” har tre hovedarbeidsområder.

VENTILASJON
Dette utgjør en stadig større del av vårt arbeid. Det er de siste år blitt et mye større fokus på gode inneklima enten det dreier seg om private boliger, offentlige bygg, yrkesbygg eller en oljeplattform. Som metallarbeider vil du være med å prosjektere, montere og vedlikeholde ulike typer ventilasjonsanlegg.
Denne bevissheten om godt inneklima har ført til en betydelig produktutvikling og dermed enda flere varierte arbeidsoppgaver for faget vårt.

FASADE
Fasaden på et bygg er byggets ”ansikt” og førsteinntrykk. Både arkitekter og byggherrer legger stor vekt på hvordan byggets fasade tar seg ut. Vi er de fagfolkene som ivaretar den viktige jobben med å kle fasadene med ulike metallløsninger. Det kan være rustfritt stål, zink,aluminium, kobber og andre spennende kombinasjoner.

TAK
Fremdeles utgjør taktekking et stort arbeidsområde innen faget. Når du ser et tak, kan du være nokså sikker på at her har en blikkenslager vært i arbeid på en eller annen måte.

”THE FINAL TOUCH”
Når arkitekten eller byggherren kommer med tegninger på et praktfullt og spennende bygg, er det vår jobb å sørge for at det endelige resultatet og finishen er i tråd med byggherrens forventninger. Dermed blir jobben vår noe langt mer enn rutinearbeid. Vi må finne løsninger og utvikle produkter i verkstedet for deretter å ta ansvaret for at sluttresultatet blir så godt som mulig. ”The final touch” ligger i våre hender.