1
2
3
4
5
6Registrering

HVA JOBBER VI MED?

Som ventilasjon- og blikkenslagerarbeider blir du en attraktiv ressurs i dagens og morgendagens arbeidsmarked. Det er mangel på faglært arbeidskraft innen våre fag. Noe som også gjenspeiler seg på lønnsnivået. Vi ligger i det øverste skiktet lønnsmessig blant håndverksfagene med lønninger som mange andre misunner oss.

TIMESATSER  FOR LÆRLINGER

2012-2013

Lærlingenes lønnsvilkår og arbeidstid reguleres etter Fellesoverenskomsten for byggfag kapittel 3 
§ 3-1 til § 3-8. Ellers henviser vi til www.nrl.no for øvrige lønnssatser.
Timesatsene er tatt utgangspunkt i gjennomsnittlig nyutdannede fagarbeideres fortjeneste innenfor
lærlingens fagområde ved bedriften.

 2,0 ÅR I BEDRIFT

 

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid

Reise utenom arb.tid

Overtidssats

Overtidsgrunnlag

1.halvår   

30 %         66,90   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

2.halvår

40 %         89,20   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

3.halvår

55 %        122,65  kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

4.halvår

75 %        167,25  kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

3,0 ÅR I BEDRIFT

 

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid

Reise utenom arb.tid

Overtidssats

Overtidsgrunnlag

1.halvår   

30 %          66,90   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

2.halvår

35 %          78,05   kr./time              

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

3.halvår

40 %          89,20   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

4.halvår

45 %        100,35   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

5.halvår

55 %        122,65   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

6.halvår

75 %        167,25   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

LÆRLINGER OVER 21 ÅR

 

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid

Reise utenom arb.tid

Overtidssats

Overtidsgrunnlag

1.halvår   

45 %          100,35   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

2.halvår

45 %          100,35   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

3.halvår

55 %          122,65   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

4.halvår

60 %          133,80   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

5.halvår

70 %          156,10   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

6.halvår

80 %          178,40   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

7.halvår

80 %          178,40   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

8.halvår

80 %          178,40   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

FULL OPPLÆRING I BEDRIFT

 

Fast lønn / Servicelønn /reise i arb.tid

Reise utenom arb.tid

Overtidssats

Overtidsgrunnlag

1.halvår   

30 %          66,90   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

2.halvår   

30 %          66,90   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

3.halvår

40 %          89,20   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

4.halvår

40 %          89,20   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

5.halvår

50%         111,50   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

6.halvår

55 %        122,65   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

7.halvår

55 %        122,65   kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

8.halvår

75 %        167,25  kr/time

68,50 kr./ time

152,00 kr/time

220,43 kr /time

Bedriften dekker utgifter til læremateriell ved teoriopplæring
Disse satsene gjelder fra den dato enighet er oppnådd i de lokale forhandlinger på bedriften.
Vi henstiller våre medlemsbedrifter til å følge denne avlønningen slik at vi unngår store forskjeller 
i lærlingenes lønn bedriftene imellom. Timesatsene legges også ut på www.blikkopp.net